Tajný život Marilyn Monroe - 2. část

2015 - Drama

Použití Adblocku je na naší stránce zakázané!

Film bude zpřístupněn po vypnutí AdBlocku a obnovení stránky.
Episode Blocked
Obnovit stránku

Režisér

Laurie Collyer

Herci

Kelli Garner, Susan Sarandon, Emily Watson, Eva Amurri Martino, Embeth Davidtz, Jack Noseworthy, Jeffrey Dean Morgan, Sarah Booth, Andrew Kraulis, Morgan Kelly, Austin Macdonald, Stephen Bogaert, Giacomo Gianniotti, Matthew Bennett, Darryl Flatman, Diana Bentley

Obsah

Minisérie o legendární hvězdě Marilyn Monroe odkrývá řadu bedlivě střežených tajemství. A Susan Sarandon se představí v roli Marilynina největšího tajemství ze všech - její matky Gladys, která byla dlouho zavřená v psychiatrické léčebně.Dvoudílný film Tajný život Marilyn Monroe začíná portrétem mladé Normy Jeane Mortensonové, která vyrůstá bez matky a svádí boj s osamělou existencí a nedostatkem lásky. Navzdory všem očekáváním ale z Normy Jeane vyroste vtipná, chytrá a ambiciózní žena, která se záhy od základů promění, aby se stala symbolem zlaté éry Hollywoodu. Užívá si slávy, ale uvnitř zůstává křehkou umělkyní, která zoufale hledá uznání a pocit bezpečí u mužů. Okolní svět nikdy doopravdy nespatří ani nepochopí skutečnou Marilyn, ženu tak odlišnou od masky, již nosí na veřejnosti. S narůstající slávou se postupně rozpadnou všechna její tři manželství, včetně těch s Joem DiMaggiem a Arthurem Millerem. Marilyn nakonec nedokáže ovládnout své vnitřní démony a nápor duševní choroby, kterou zdědila po své matce Gladys - ženě, kterou miluje i nenávidí a již se zoufale snaží zachránit. Přestože Marilynino filmové studio oznámí světu, že je její matka mrtvá, Gladys zůstane důležitou a znepokojivou součástí Marilynina života, což se stane jedním z největších hereččiných tajemství. Zatímco se Marilyn stará o matku, její posedlost prezidentem Johnem F. Kennedym ji dožene až na pomyslnou hranu a nakonec i do psychiatrické léčebny. Marilyn Monroe se však nevzdává a podává nejlepší výkon svého života, když před světem úspěšně skrývá své nejtemnější tajemství.(HBO Europe) Miniséria o legendárnej hviezde Marilyn Monroe odkrýva hromadu jej prísne strážených tajomstiev. Film začína portrétom mladej Normy Jeane Mortensonovej, ktorá vyrastá bez matky a zvádza boj s osamelou existenciou a nedostatkom lásky. Napriek všetkým očakávaniam ale z Normy Jeane vyrastie vtipná, múdra a ambiciózna žena, ktorá sa vzápätí od základov premení, aby sa stala symbolom zlatej éry Hollywoodu. Užíva si slávu, ale vnútri zostáva krehkou umelkyňou, ktorá zúfalo hľadá uznanie a pocit bezpečia u mužov. Okolitý svet nikdy naozaj neuvidí ani nepochopí skutočnú Marilyn (Kelli Garner), ženu tak odlišnú od masky, ktorú nosí na verejnosti. S narastajúcou slávou sa postupne rozpadnú všetky jej tri manželstvá, vrátane tých s Joeom DiMaggiom a Arthurom Millerom. Marilyn nakoniec nedokáže ovládnuť svojich vnútorných démonov a nápor duševnej choroby, ktorú zdedila po svojej matke Gladys (Susan Sarandon) - žene, ktorú miluje aj nenávidí a už sa zúfalo snaží zachrániť. Hoci Marilynino filmové štúdio oznámi svetu, že je jej matka mŕtva, Gladys zostane dôležitou a znepokojivou súčasťou Marilyninho života, čo sa stane jedným z najväčších herečkiných tajomstiev. Kým sa Marilyn stará o matku, jej posadnutosť prezidentom Johnom F. Kennedym ju doženie až na pomyselnú hranu a nakoniec aj do psychiatrickej liečebne. Marilyn Monroe sa však nevzdáva a podáva najlepší výkon svojho života, keď pred svetom úspešne skrýva svoje najtemnejšie tajomstvo...